tour noi dia mua thu 2023

STT

ĐIỂM ĐẾN & NGÀY KHỞI HÀNH

LƯU TRÚ

ĐƠN GIÁ

 

1

TOUR HÀ NỘI – MỘC CHÂU – HÀ NỘI 2 NGÀY 1 ĐÊM

KH: 05, 12, 19/10; 02, 26, 27, 28/11; 03/12;

KS ..*

1.490.000 ₫

 

2

TOUR HÀ NỘI – PHÚ QUỐC – HÀ NỘI 5 NGÀY 4 ĐÊM

KH: 07, 14, 28/12;

KS ..* 

3.210.000 ₫ 

 

 

tour nuoc ngoai mua thu 2023

STT

ĐIỂM ĐẾN & NGÀY KHỞI HÀNH

LƯU TRÚ

ĐƠN GIÁ

 

1

LÀO – THỦ ĐÔ VIÊN CHĂN (5 NGÀY 4 ĐÊM )

KH: 05, 12, 19/10; 02, 26, 27, 28/11; 03/12;

KS 3*

5.660.000 ₫

 

2

ĐÀI LOAN – CAO HÙNG – ĐÀI TRUNG – ĐÀI BẮC (5 NGÀY 4 ĐÊM)

KH: 07, 14, 28/12;

 

KS 3* 

10.990.000 ₫